Tietoa / About

Lyhyesti minusta

Valmistuin toukokuussa 2010 mediatekniikan insinööriksi Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tein WSOY:lle insinöörityöni, jonka aihe oli sähkökirjojen tuotannon työnkulku. Lokakuussa 2010 siirryin työskentelemään Aste Kirjoille. Siellä olen työskennellyt digitaalisen julkaisemisen parissa marraskuuhun 2014 asti, minkä jälkeen ryhdyin yksityisyrittäjäksi. Olen tehnyt EPUB-formaatin sähkökirjoja useita satoja vuodesta 2010 lähtien, eli kokemusta löytyy.

Helsingin Sanomat julkaisi minusta artikkelin 24.10.2016.

Briefly about me

I graduated as Bachelor of Engineering in Media Technology on May 2010 from Metropolia University of Applied Sciences. I did my thesis for WSOY and it was about workflow of e-book production. In October 2010 I started to work at Aste Kirjat. There I have been working with digital publishing until November 2014 when I started as an entrepreneur. I have done hundreds of e-books in EPUB format since 2010, so I have experience in that field.

The biggest newspaper in Finland, Helsingin Sanomat, published an article of me (in Finnish) on the 24th of October 2016.