Tietoa / About

Lyhyesti minusta

Valmistuin toukokuussa 2010 mediatekniikan insinööriksi Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tein WSOY:lle insinöörityöni, jonka aihe oli sähkökirjojen tuotannon työnkulku. Lokakuussa 2010 siirryin työskentelemään Aste Kirjoille. Siellä olen työskennellyt digitaalisen julkaisemisen parissa marraskuuhun 2014 asti, minkä jälkeen ryhdyin yksityisyrittäjäksi. Olen tehnyt EPUB-formaatin sähkökirjoja useita satoja vuodesta 2010 lähtien, eli kokemusta löytyy.

Helsingin Sanomat julkaisi minusta artikkelin 24.10.2016.
Taloussanomat julkaisi minusta artikkelin 28.4.2018.
Iltalehti julkaisi minusta artikkelin 11.2.2019.

Briefly about me

I graduated as Bachelor of Engineering in Media Technology on May 2010 from Metropolia University of Applied Sciences. I did my thesis for WSOY and it was about workflow of e-book production. In October 2010 I started to work at Aste Kirjat. There I have been working with digital publishing until November 2014 when I started as an entrepreneur. I have done hundreds of e-books in EPUB format since 2010, so I have experience in that field.

The biggest newspaper in Finland, Helsingin Sanomat, published an article of me (in Finnish) on the 24th of October 2016.
Business newspaper Taloussanomat published an article of me (in Finnish) on the 28th of April 2018.
Tabloid newspaper Iltalehti published an article of me (in Finnish) on the 11th of February 2019.